ERTOS s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.:/fax: 033 77 289 71, e-mail: certos@certos.sk, www.certos.sk


 

OBLASŤ NORIEM RADU ISO 9000:
- Základné oboznámenie so systémom kvality v zmysle požiadaviek noriem radu ISO 9000  (vydanie 2 000) – doporučené pre vrcholové vedenie
- Úvod do systému kvality a výklad požiadaviek podľa noriem radu ISO 9000  (vydanie 2 000)
- Kurz interných audítorov SMK podľa požiadaviek noriem radu ISO 9000 (vydanie  2000)
- Preškolenie interných audítorov SMK podľa noriem radu ISO 9000 (vydanie 1994)
- Preškolenie interných audítorov SMK podľa noriem radu ISO 9000 (vydanie  2000) 
OBLASŤ NORIEM RADU ISO 14 000:
- Základné oboznámenie so EMS v zmysle požiadaviek normy EN ISO 14 000 (doporuč. pre vrcholové vedenie)
- Úvod do systému EMS a výklad požiadaviek podľa normy EN ISO 14001
- Kurz interných audítorov EMS podľa požiadaviek noriem radu ISO 14000
- Preškolenie interných audítorov EMS podľa noriem radu ISO 14000 
OBLASŤ QS 9000:
- Základné oboznámenie so SMK podľa QS 9000  (doporučené pre vrcholové vedenie)
- SMK v zmysle požiadaviek QS 9000 – úplný výklad požiadaviek
- Kurz interných audítorov  podľa požiadaviek QS 9000
- Preškolenie interných audítorov podľa požiadaviek QS 9000 

OBLASŤ VDA:

- Základné oboznámenie so SMK podľa VDA 6.1  (doporučené pre vrcholové vedenie)
- SMK v zmysle požiadaviek VDA 6.1  - úplný výklad požiadaviek (ako súčasť poradenstva) 
OBLASŤ VDA, QS 9000:
- Zodpovednosť výrobcu za výrobok a bezpečnosť výrobku
- Riadenie projektov a schvaľovanie výrobkov  (APQP, PPAP, VDA 4.3, VDA 2) 
OBLASŤ ISO/TS 16 949:
 

- Systém manažmentu kvality podľa  ISO/TS 16 949:1999 – úplný výklad požiadaviek

(Lektor kurzu: certifikačný audítor ISO/TS 16 949)

 

OBLASŤ BOZP
 

- Systém manažmentu kvality podľa  OHSAS

 

TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Školenia sú organizované otvorenou formou, alebo pre uzavretú skupinu na mieste podľa požiadaviek objednávateľa (vnútropodnikové).
Maximálny počet účastníkov : 25 (kurz interných audítorov 20).
Ak ste si vybrali z našej ponuky, uveďte pri danom školení počet osôb a Vám vyhovujúci termín. Na základe Vami prejaveného záujmu, Vám poskytneme bližšie informácie o konkrétnych školeniach ako i termínoch ich realizácie.
Termíny uzavretých školení budú stanovené po dohode  s objednávateľom.
Školenia sú spracované pre lepšiu názornosť multimediálnou formou (animované prezentácie na základe MS Power Point s použitím videodataprojektora).
Ak ste si vybrali z našej ponuky, prosíme Vás   o zaslanie/nafaxovanie predbežnej prihlášky na našu adresu.