CERTOS s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.:/fax: 033 77 289 71, e-mail: certos@certos.sk, www.certos.skVšetky vyššie uvedené činnosti zaisťujú konzultanti pre systémy manažmentu vyškolení renomovanými certifikačnými spoločnosťami a audítori s kvalifikáciou:

 

- EOQ Quality Manager
- EOQ Quality Auditor
- Zertifiezierter Auditor VDA 6.1
- Certifikačný audítor  ISO/TS 16 949
- EOQ  Manager EMS
- EOQ  EMS Auditor