CERTOS s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.:/fax: 033 77 289 71, e-mail: certos@certos.sk, www.certos.sk 

 

Osvedčenie o zaškolení a využívaní know-how certifikačnej spoločnosti RW TÜV pre pracovníkov CERTOS s.r.o. v uvedených oblastiach. 

Preškolenie pracovníkov CERTOS s.r.o. spoločnosťou RW TÜV Bratislava  z novelizovaných noriem ISO radu 9000:2000

Európsky personálny certifikát oprávňujúci vykonávať funkciu certifikačného audítora podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001 (systém kvality).

 

 

 Personálny certifikát s celosvetovou platnosťou oprávňujúci vykonávať funkciu certifikačného audítora podľa požiadaviek predpisu VDA 6.1 (nemecký predpis pre riadenie kvality v sektore automobilového priemyslu.

Personálny certifikát s celosvetovou platnosťou oprávňujúci vykonávať funkciu certifikačného audítora podľa požiadaviek ISO/TS 16 949  (celosvetový predpis pre riadenie kvality v sektore automobilového priemyslu.

  Európsky certifikát pre výkon funkcie manažéra systémov kvality.

 

  Personálny certifikát oprávňujúci vykonávať funkciu certifikačného audítora podľa požiadaviek STN EN ISO 14 001 (environmentálny manažérsky systém).

Personálny certifikát oprávňujúci vykonávať funkciu manažéra environmentálneho manažérskeho systému).

  Osvedčenie o preškolení pracovníka - audítora spoločnosti CERTOS s.r.o. na kvalifikáciu podľa ISO 9001:2000 (novelizovaná norma pre systém kvality.