CERTOS s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.:/fax: 033 77 289 71, e-mail:certos@certos.sk, www.certos.skSpoločnosť CERTOS bola založená v roku 1992. Od  roku 1993  rozšíril ako jedna z prvých firiem svoju špecializáciu o kvalitatívne požiadavky automobilového priemyslu VDA 6.1 a  QS 9 000 a od roku 1999 aj o požiadavky podľa predpisu ISO/TS 16 949. CERTOS s.r.o. bol medzi prvými, ktorí začali spracovávať pre svojich  zákazníkov  problematiku dopadov výroby a výrobku na  životné  prostredie, tzv. systém environmentálneho manažmentu podľa noriem ISO 14000.

V súčasnosti pracuje CERTOS na aplikácii ďalších systémov manažmentu do tzv. integrovaného systému manažmentu (napr. systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - OHSAS).

 Garanciou výsledkov našich služieb sú úspechy a spokojnosť našich zákazníkov. V prípade, že by ste sa chceli informovať na kvalitu našej práce, môžete sa obrátiť priamo na našich zákazníkov.