CERTOS s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, tel.:/fax: 033 77 289 71, e-mail: certos@certos.sk, www.certos.sk
Firma Certos s.r.o. Vám ponúka v rámci doplnkových služieb vizualizáciu vo forme elektronickej (prezentácie firmy, výrobku, služby a pod.) a takisto vo forme "papierovej" (propagačné materiály, grafické návrhy a pod.). Takisto spracujeme do elektronickej formy Vaše školiace materiály, prednášky a pod.


 

Naša firma Vám ponúka v rámci doplnkových služieb tzv. ISO shop, zameraný na podporu systému manažmentu v oblasti riadenia dokumentov a údajov. Navrhneme a dodáme Vám komplexný systém na zaraďovanie a bleskovú orientáciu vo Vašich dokumentoch, formulároch a ostatných údajoch (otočné stojany, záložky, šanóny...). Ďalej je to návrh a realizácia informačných panelov resp.násteniek, ktoré sa používajú na pracoviskách firiem v rámci zabezpečenia lepšej informovanosti pracovníkov. Ponúkame komplexné zabezpečenie tejto služby t.j. návrh, výrobu a dodávku podľa požiadaviek zákazníka.   


V rámci zabezpečenia komplexnosti doplnkových služieb a zvýšenia image Vašej spoločnosti Vám firma CERTOS  s.r.o. ponúka grafické návrhy a realizáciu firemných vizitiek, razítok, návrhy firemného loga a pod. rešpektujúce Vaše špecifické požiadavky.